top of page

Wybitni uczestnicy konferencji

 

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia konferencji prezentujemy Państwu sylwetki wybitnych przedstawicieli świata nauki - gości specjalnych konferencji Polimer.

Profesor
James Lindsay White

The University of Akron, Akron, USA

(1938 – 2009)

Profesor James Lindsay White, Harald A. Morton Profesor Uniwersytetu w Akron, laureat Medalu Binghama, był jedną
z najważniejszych postaci światowego przetwórstwa tworzyw sztucznych i reologii polimerów. Opublikował ponad 600 prac naukowych i 8 fundamentalnych monografii, m.in. „Twin Screw Extrusion”, “Principles of Polymer Engineering Rheology”, “Rubber Processing”, “Polymer Mixing”, “Screw Extrusion”. Należy do najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Twórca równania konstytutywnego White’a-Metznera i autor pierwszych programów komputerowych modelowania procesu wytłaczania dwuślimakowego, współbieżnego i przeciwbieżnego, ACRO-CO-TWIN i ACRO-COUNTER-TWIN. Zainicjował międzynarodowe stowarzyszenie Polymer Processing Society, którego był pierwszym prezydentem oraz założył czasopisma Journal of Polymer Engineering i International Polymer Processing Journal. Uznaje się, że swoim dorobkiem nadał przetwórstwu tworzyw sztucznych rangę dyscypliny akademickiej. Polymer Processing Society ustanowiło James L. White Innovation Award za przełomowe odkrycia naukowe o zastosowaniach przemysłowych.

Profesor Andrzej Ziabicki

Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa

Profesor Andrzej Ziabicki jest jednym z najwybitniejszych polskich uczonych, pracujących    w dziedzinie przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz fizykochemii i reologii polimerów. Dzięki jego fundamentalnym pracom sformułowana została teoria formowania włókien ze stopionych polimerów. Te prace stały się podstawą programów badawczych w USA, Japonii    i Europie Zachodniej, m.in. powstał pierwszy na świecie w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych program komputerowej symulacji procesu przetwórczego, opracowany przez japońską firmę Toyobo. Jego monografie „Fizyka procesów formowania włókien”, „Fundamentals of Fibre Formation” i „High-Speed Fiber Spinning” stanowią do dzisiaj podstawę prac badawczych
w zakresie formowania włókien.

Profesor Jerzy Bursa
Politechnika Śląska
(1925- 2011)

Profesor Jerzy Bursa był pionierem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce. Tworzył  jego podstawy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Zajmował się zagadnieniami  badawczymi związanymi z praktyką przemysłową, m.in. zagadnieniami wytrzymałości  polimerów oraz pękaniem polimerów. Opracował wiele autorskich wykładów z dziedziny przetwórstwa i stosowania tworzyw polimerowych oraz przeróbki plastycznej i reologii.

Profesor John Vlachopoulos

Mc Master University, Hamilton, Kanada

Profesor John Vlachopoulos, prezydent Polymer Processing Society (2005-2007), jest autorem ponad 300 prac z zakresu reologii
i modelowania procesów przetwórstwa tworzyw. Twórca Centre for Advanced Polymer Processing and Design (CAPPA-D). Autor kilkunastu pionierskich programów modelowania procesów przetwórstwa tworzyw, np. POLYCAD -modelowanie przepływów wielowymiarowych; NEXTRUCAD, CALENDERCAD, T-FORMCAD,
B-FORMCAD - modelowanie wytłaczania, kalandrowania, termoformowania i formowania z rozdmucerm; PROFILECAD, LAYERCAD, FLATCAD - projektowanie głowic wytłaczarskich. Te programy, licencjonowane przez firmę POLYDYNAMICS INC., są stosowane w przemyśle na całym świecie, w ponad 500 przedsiębiorstwach w 30 krajach.

Profesor Tadamoto Sakai

Shizuoka University, Shizuoka, Japonia

Profesor Tadamoto Sakai, prezydent Polymer Processing Society (2003-2005),  jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących rozwoju nowych technik przetwórstwa tworzyw        i nowych materiałów polimerowych. Autor i współautor 40 opracowań książkowych, np.  „Plastics Compounding”, „Reactive Polymer Blending”, „Mixing aan Compounding”, „Injection Molding”  70 opracowań patentowych. Przez wiele lat pracował dla firmy Japan Steel Works, jako dyrektor JSW Machinery Laboratory, JSW Board Members i JSW Board Member Adviser. Jednocześnie był profesorem wielu japońskich i chińskich uniwersytetów, m.in. Kyoto University, University of Tokyo, Shanghai Jiao Tong University. 

Profesor Andrzej Gałęski

Polska Akademia Nauk

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych, Łódź

Profesor Andrzej Gałęski, laureat The Paul J. Flory Polymer Research Prize, wniósł ogromny wkład w rozwój fizyko-chemii, fizyki i technologii nowoczesnych materiałów polimerowych. Jego prace nad zjawiskami zachodzącymi w nano-skali doprowadziły do rozwoju nowych tworzyw oraz umożliwiły zrozumienie i wykorzystanie mechanizmów plastyczności polimerów krystalicznych do otrzymywaniu nowych super wytrzymałych materiałów. Jest autorem ponad 250 prac naukowych oraz autorem i współautorem 14 opracowań książkowych i kilkunastu patentów.

Profesor Avraam I. Isayev

The University of Akron, Akron, USA

Profesor Avraam Isayev, Distinguished Professor Uniwersytetu
w Akron i Dyrektor Molding Technology Research and Development Center (MOLDTECH). Laureat Vinogradov Prize
i wielu innych nagród za innowacyjne rozwiązania materiałowe
i technologiczne, np. za koncepcję dekompozycji tworzyw elastomerowych i utwardzalnych z zastosowaniem ultradźwięków dużej mocy. Jest autorem ponad 250 prac naukowych dotyczących m.in. reologii złożonych kompozycji polimerowych czy modelowania procesu wtryskiwania. Autor lub współautor kilku monografi, np. “Rheology: Concepts, Methods, Applications”, "Injection and Compression Molding Fundamentals", "Modeling of Polymer Processing” oraz kilkudziesięciu patentów. Pracował w Israel Institute of Technology (Haifa, Izrael) i Cornell University  (Ithaca, USA). 

Profesor Evan Mitsoulis

Technical University of Athens, Ateny, Grecja

The University of Ottawa, Ottawa, Kanada

Profesor Evan Mitsoulis, inicjator i pierwszy prezydent The Hellenic Society of Rheology, wieloletni sekretarz Polymer Processing Society, jest autorem ponad 150 prac naukowych
w zakresie modelowania konstytutywnego i procesowego polimerów. Dyrektor Computer Aided Materials Processing - Rheology & Design Laboratory (CAMP-R&D). Autor kilkunastu komputerowych systemów obliczeniowych reologii i przetwórstwa tworzyw, np. X-FLOW, EXTRU-3D  - modelowanie rozwiniętych przepływów trójwymiarowych; F-SPIN, F-CAST, F-BLOW - modelowanie formowania włókien, swobodnego wytłaczania i rozdmuchiwania; VISCOFIT - wyznaczanie charakterystyk reologicznych tworzyw polimerowych. 

Profesor Savvas Hatzikiriakos

The University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Profesor Savvas Hatzikiriakos, prezydent The Canadian Society of Rheology (2004-2008), jest autorem ponad 150 prac naukowych dotyczących podstaw termodynamiki i reologii polimerów, reometrii, przetwórstwa tworzyw ora inżynierii materiałowej powierzchni. Jest autorem lub współautorem kilku monografii, np. “Applied Rheology”,  “Polymer Processing Instabilities”
i opracowań patentowych. Konsultant miedzynarodowych korporacji, m.in. ExxonMobil, Chevron Phillips Chemicals,  Solvay  Solexis, DuPont & de Nemours Co.

bottom of page